The TAB S2 LIGHTEST Challenge มาร่วมทายน้ำหนัก ลุ้นรับ Galaxy Tab S2 8″ วันนี้ – 30 กันยายน 58

กลับมาอีกครั้ง!!! กับกิจกรรมสนุกๆ จากทางซัมซุงกันอีกเช่นเคยครับ การร่วมสนุกก็ไม่ยากเลยครับ เพียงแค่กดเข้ามาตามลิ้งนี้ >> http://www.tabs2lighttest.com << และร่วมสนุกตอบคำถามเกมทายน้ำหนัก พร้อมลุ้นรับ Samsung Galaxy Tab S2 8″ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 58 นี้นะครับ

TAB S2

 The TAB S2 LIGHTEST Challenge 

กติกาการเข้าร่วม

 • กด เริ่มเลย เพื่อเลือก วัตถุที่ มีน้ำหนักเบาที่สุด
 • จากนั้นกด แชร์ลงเฟซบุ๊ค เพื่อส่งคะแนนลุ้นชิง Galaxy Tab S2 8″ หากไม่ Share คะแนน
  จะไม่ถูก submit และจะถือว่า ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
 • ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2558
 • ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ร่วมกิจกรรม 1 คน / 1 สิทธิ์ / 1 รางวัลเท่านั้น
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

 • ทีมงานมีสิทธิ์ปฏิเสธ ยกเลิก หรือหยุดกิจกรรม ได้โดยชอบธรรมและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหาย ที่เกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อมจากบริษัทฯ
 • การตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ติดต่อยืนยันการรับรางวัลภายใน 15 วัน ทางบริษัทฯ จะถือว่าสละสิทธิ์
 • หากพบว่ามีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดหรือทุจริต เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล ทางเว็บไซต์
 • มีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทันที
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล มูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามกฎหมาย
 • พนักงานและครอบครัวของพนักงาน หรือบุคคล/บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมและรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขและ/หรือ ปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนดและ เงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับของรางวัลตามดุลพินิจของทีมงาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้ทีมงานมีสิทธิ์อย่างเด็ดขาดในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่ รายชื่อและรูปถ่าย ของผู้ได้รับรางวัลเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหาย การสูญหาย จากการร่วมกิจกรรมหรือการรับรางวัล และบริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากความล่าช้าหรือเนื่องมาจากการขนส่งของรางวัล การสูญหาย ของข้อมูลการลงทะเบียน รวมถึงปัญหาหรือความผิดพลาดทางเทคนิคของเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์

ประกาศผลรางวัล

 • ประกาศผลผู้โชคดี ที่ร่วมกิจกรรม Tab S2 Lightest Challenge วันที่ 1 ตุลาคม 2558
  บนหน้ากิจกรรมนี้ และบน Facebook Fanpage Samsung Mobile Thailand
 • รางวัลคือ Galaxy Tab S2 8″ จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 1 เครื่อง
 • ทางทีมงานจะติดต่อผู้โชคดีทั้ง 3 ท่านทาง Facebook ที่ลงทะเบียนไว้

อย่าลืมมาร่วมสนุกประลองความแม่นยำในการชั่งน้ำหนักด้วยการกะจากสายตากันเยอะ ๆ นะครับ http://www.tabs2lighttest.com

Leave a Reply