GrabCar เริ่มเปิดให้บริการการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปต่างจังหวัดแล้วนะ รู้ยัง!?

GrabCar ส่งถึงที่หมาย ด้วยบริการข้ามจังหวัดโดย แกร๊บคาร์ , แกร๊บคาร์ พลัส หรือ แกร๊บคาร์ XL พร้อมแสดงราคาคงที่ ล่วงหน้า ให้สามารถเดินทางไปยังต่างจังหวัดได้ง่ายและสะดวกกว่าเดิม

GrabCar บริการส่งข้ามจังหวัด

GrabCar

แกร๊บประเทศไทยประกาศเพิ่มบริการเดินทางระยะไกล โดยมีตัวเลือกจุดหมายปลายทางได้แก่ จังหวัดระยอง นครราชสีมา ขอนแก่น สระบุรี ตลอดจนจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่าง พัทยา หัวหิน และเขาใหญ่ ซึ่งมีตัวเลือกรถทั้งแกร๊บคาร์ , แกร๊บคาร์พลัส และ แกร๊บคาร์ XL

Advertisements

ซึ่งเส้นทางทั้งหมดกล่าวมาจะเป็นแบบเที่ยงไปขาเดียวไม่มีกลับ คือจากกรุงเทพฯ ไปยังปลายทาง แต่ … จะยกเว้นเฉพาะเมืองพัทยาที่เดียวเท่านั้นที่มีบริการทั้งไปและกลับ สำหรับราคาค่าบริการนั้น สามารถดูได้จากด้านล่างนี้เลย

อัตราค่าบริการจากกรุงเทพฯ ไป พัทยา

 • แกร๊บคาร์ ราคา 1,600 บาท
 • แกร๊บคาร์พลัส ราคา 2,000 บาท
 • แกร๊บ XL ราคา 3,100 บาท

อัตราค่าบริการจากกรุงเทพฯ ไป หัวหิน

 • แกร๊บคาร์ ราคา 2,200 บาท
 • แกร๊บคาร์พลัส ราคา 3,500 บาท
 • แกร๊บ XL ราคา 5,500 บาท

อัตราค่าบริการจากกรุงเทพฯ ไป เขาใหญ่

 • แกร๊บคาร์ 2,000
 • แกร๊บคาร์ Plus: 3,200
 • แกร๊บ XL: 5,200

อัตราค่าบริการจากกรุงเทพฯ ไป ระยอง

 • แกร๊บคาร์: 2,000
 • แกร๊บคาร์ พลัส : 3,400
 • แกร๊บ  XL: 5,500

อัตราค่าบริการกรุงเทพฯ ไป นครราชสีมา

 • แกร๊บคาร์ : 2,000
 • แกร๊บคาร์ พลัส : 3,200
 • แกร๊บ XL: 5,200

อัตราค่าบริการจากกรุงเทพฯ ไป ขอนแข่น

 • แกร๊บคาร์ : 4,300
 • แกร๊บคาร์ พลัส : 7,300
 • แกร๊บ XL: 9,900

อัตราค่าบริการจากกรุงเทพฯ ไป สระบุรี

 • แกร๊บคาร์ : 1,000
 • แกร๊บคาร์ Plus: 1,700
 • แกร๊บ  XL: 2,300
** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทางด่วน **

ที่มา  (1), (2)

Leave a Reply