Angry Bird Space กับ Danger Zone 30 ด่านพิเศษเฉพาะ Samsung device

Image

Capture หน้าตาของด่านพิเศษสำหรับผู้ใช้ Samsung ในรุ่น Galaxy ทุกรุ่นมาให้ดูค่ะ แต่จากข่าวเดิมที่ว่า เฉพาะซีรีย์ Galaxy จะได้เล่นด่านพิเศษ Danger Zone 30 ด่านนั้น ตอนนี้เอาเครื่อง Samsung Nexus s มาลองลงดู ก็มี Danger Zone ให้เล่นเหมือนกัน งั้นเดาว่า ก็น่าจะได้พิเศษสำหรับ Samsung device ทุกคนเลย ส่วนผู้ใช้ในยี่ห้ออื่น หลังจากนี้ 3 เดือน จะมีขายเป็น app purchase ที่ต้องซื้อเพิ่มในเกม นี่ก็เป็นอีกอย่างที่ลูกค้า Samsung อย่างเราได้มาเป็นพิเศษไม่เหมือนใครนะคะ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Leave a Reply