Angry Bird

Angry Bird Space กับ Danger Zone 30 ด่านพิเศษเฉพาะ Samsung device

Capture หน้าตาของด่านพิเศษสำหรับผู้ใช้ Samsung ในรุ่น Galaxy ทุกรุ่นมาให้ดูค่ะ แต่จากข่าวเดิมที่ว่า เฉพาะซีรีย์ Galaxy จะได้เล่นด่านพิเศษ Danger Zone 30 ด่านนั้น ตอนนี้เอาเครื่อง Samsung Nexus s มาลองลงดู ก็มี Danger Zone ให้เล่นเหมือนกัน