Weibo

หลุด! ข้อมูลผลทดสอบมาตรฐานของ Note 8 บนเว็บ GFXBench โผล่บนเว็บ Weibo

ข้อมูลหลุดเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ซัมซุง Galaxy Note 8 ได้ปรากฏขึ้นในเว็บไซต์ Weibo ซึ่งเป็นข้อมูลเปรียบเทียบของ GFXBench