Virus

วิธีแก้ไวรัส Facebook

ในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานี้ เริ่มมีสมาชิกในกลุ่มใน Facebook Groups ได้ทำการรีพอร์ตแจ้งสแปมเข้ามามากมาย วันนี้เรามาดูวิธีแก้ไขเมื่อติดไวรัสใน Facebook กัน