Tip&Trick

[ Tip & Trick ] มาดู 10 ข้อควรรู้สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน Samsung Galaxy S7 และ Galaxy S7 edge กันเถอะ!

แน่นอนว่าเมื่อได้เครื่อง Samsung Galaxy S7,S7 edge มาใหม่สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือหยิบเครื่องออกมาแกะเครื่องออกเพื่อทำการตรวจดูว่ามีรอยขีดข่วนหรือไม่