Samsung Wireless Charger Duo

สื่อนอกเผย Samsung Galaxy Note 9 รุ่นท้อป 512 GB ราคาทะลุ 40,000 บาท!!!

หลุดออกมาแล้วกับราคาของ Samsung Galaxy Note 9 ที่เผยให้เห็นทั้งภาพและความจุ 512 GB รุ่นท้อปสุด โดยจะมาในราคาสูงถึง 40,000 กว่าบาทเลยทีเดียว