Samsung Safety Truck

งานนี้เอาจริง! ประกาศเริ่มโปรเจค” Samsung Safety Truck “หรือรถบรรทุกเพื่อความปลอดภัยโดยซัมซุง อย่างเป็นทางการ

ได้ฤกษ์! Samsung Safety Truck รถบรรทุกเพื่อความปลอดภัยที่ติดจอมอนิเตอร์ไว้ส่วนท้ายรถเพื่อช่วยให้ผู้ที่ขับรถต่อท้ายรถบรรทุกมีวิสัยทัศน์ในการขับขี่ที่ดีขึ้น