Samsung Galaxy S III

ชมคลิปวิดีโอวิวัฒนาการ Samsung Galaxy S จากรุ่นแรก-รุ่นปัจจุบัน

Samsung Tomorrow บล็อคทางการของซัมซุงได้โพสต์คลิปวิดีโอการเปลี่ยนแปลงในแต่ละรุ่นของซีรีย์ Galaxy S ที่เริ่มตั้งแต่รุ่นแรกจนมาถึงรุ่นปัจจุบัน ไปชมกันเลย