Samsung Galaxy A52s

รีวิว Samsung Galaxy A52s 5G รุ่นใหม่ ใส่เต็ม!! ทั้งสเป็ค และกล้องถ่ายภาพ

Samsung Galaxy A52s 5G รุ่นใหม่ที่อัพเกรดกล้องถ่ายภาพ, ชิพเซ็ต และความทนทานในเรื่องของกันน้ำและฝุ่น มาดูว่ารุ่นนี้อัพเกรดดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไร