S9 Accessories

สื่อนอกเผย S9 Accessories, แท่นชาร์จไร้สาย และ Dex รุ่นใหม่ อาจเปิดตัวพร้อมกันที่งาน MWC 2018 นี้

สำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานข่าวเกี่ยวกับ S9 Accessories อุปกรณ์เสริมของ Galaxy S9 และ Galaxy S9 + อย่างเป็นทางการแล้ว