PIN

เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับ Samsung Galaxy ด้วยการตั้งค่าล็อคหน้าจอง่ายๆ (Screen Lock)

ถ้าหากคุณลืม Samsung Galaxy ไว้จริงๆล่ะ แล้วมีผู้ไม่หวังดีมาหยิบเอาไปใช้งาน ทำ Factory reset แล้วใช้งานต่อได้ทันที ดังนั้นเรามาควรตั้งค่าความเป็นส่วนตัวก่อนเข้าใช้งานดีกว่า