note 5

Samsung Galaxy Note 5 ปล่อยอัพเดท! แก้ไขปัญหาคีย์บอร์ดพร้อมปรับปรุงแบตเตอรี่ให้ดีขึ้น

Samsung Galaxy Note 5 มีอัพเดทใหม่! โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาคีย์บอร์ดที่เคยบังคับปิด ให้หายไป พร้อมทั้งช่วยในเรื่องจัดการแรมและแบตเตอรี่ให้ดียิ่งขึ้นด้วย