liquid cooling

Liquid cooling ระบบทำความเย็นด้วยของเหลวใน Galaxy S7 และ S7 edge หน้าตาจะเป็นยังไงไปชมกัน!!

มาชมคลิปหน้าตาของเจ้าเทคโนโลยีการระบายความร้อนด้วยของเหลวที่เรียกว่า liquid cooling ใน Samsung Galaxy S7 และ S7 edge กันค่ะ จะมีหน้าตายังไงไปชมกันค่ะ