iPhone X

ราคาขายทั่วโลกของ Samsung Galaxy Note 9 ถูกกว่า iPhone X ยกเว้นที่สหรัฐอเมริกา

หลังจากที่เปิดตัว Samsung Galaxy Note 9 มาไม่ถึงอาทิตย์ เมื่อเทียบราคาขายทั่วโลก (รวมถึงประเทศไทย) พบว่า กาแล็กซี่โน้ต 9 ราคาถูกกว่า iPhone X อย่างชัดเจน ยกเว้นในสหรัฐอเมริกาที่มีราคาจำหน่ายสูงกว่า

Galaxy S9 และ Galaxy S9+ คือสมาร์ทโฟนที่ขายดีที่สุดในเดือนเมษายน

จากรายงานของ Counterpoint Research ระบุว่า Samsung Galaxy S9 และ S9+ คือสมาร์ทโฟนที่ขายดีที่สุดทั่วโลก ซึ่งทั้งสองรุ่นนี้มียอดขายที่เพิ่มขึ้นในตลาดเอเชียแปซิฟิก และในแถบอเมริกาเหนือ จึงทำให้ iPhone X ตกมาอยู่ในอันดับสามแทน 

Galaxy S9 Drop Test ที่ความสูง 6 ฟุต จะ อึด ถึก ทนแค่ไหนไปดูกัน!

สำหรับคลิป S9 Drop Test ที่เราจะพาไปชมนี้อาจจะทำให้ใครหลายคนเปลี่ยนใจมาใช้ S9/S9+ ก็เป็นได้เพราะเครื่องมันทนจริงๆ บอกเลย