Injo

รีวิวฟิล์มกระจกกันรอยระดับเทพ InJo ติดเองได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

หน้าจอมือถือเป็นส่วนที่ใช้งานบ่อยที่สุด อาจจะทำให้หน้าจอเป็นรอยได้ง่าย เราขอแนะนำฟิล์มกระจก Injo หรือจะอ่านว่า “อินจอ” ก็ได้เช่นกัน