eUFS 512GB

ซัมซุงประกาศเริ่มผลิต eUFS ขนาด 512GB สำหรับมือถือรุ่นใหม่ในอนาคต!

ซัมซุงประกาศในขณะนี้ทางซัมซุงได้เริ่มไลน์การผลิตชิป eUFS 512GB ( Universal Flash Storage ) สำหรับใช้ในโทรศัพท์มือถือยุคอนาคตแล้ว