Deep Blue

ลือล่าสุด! Galaxy Note 8 จะเปิดตัวสีใหม่ Deep Blue พร้อมหูฟัง Bixby earphones และอาจมีรุ่น Emperor Edition ตามมา

แม้รุ่นโน้ต 7 จะล่มไม่เป็นท่าก็ตามแต่สีใหม่นี้ก็ยังเป็นที่สนใจของบรรดาสาวกอยู่ไม่น้อย จึงเป็นทำให้ Note 8 ต้องเพิ่มสีใหม่เข้ามามาขาย