Chat

ใหม่!! ฟีเจอร์แชท LINE @ สามารถเปิดใช้งานแชทแบบ 1 ต่อ 1 บน PC ได้แล้ว

LINE @ บน PC ช่องทางการสื่อสารสำหรับธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ให้ความสะดวกสบาย เมนูหลากหลาย และเข้าถึงบรรดาลูกค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้งานแชทแบบ 1 ต่อ 1