Chat heads

วิธีเปิด/ปิดและการตั้งค่า Chat heads ของ Facebook Messenger บน Android

ใครที่อยากจะให้ Chat heads ขึ้นทุกหน้า หรืออยากจะปิดนั้น วันนี้ Samsung Party จะพาไปทำความรู้จักและการตั้งค่าของ Chat heads ใน Facebook Messenger กันครับ