awards

Samsung ได้รับรางวัลนวัตกรรมใหม่จาก CES ประจำปี 2016 จำนวน 38 รางวัล

เมือวันที่ 11 ธันวามคมที่ผ่านมา Samsung ได้รับรางวัล 38 รางวัลจากสถาบันเทคโนโลยีเพื่อผู้บริโภค CTA ในงาน CES 2016 ถึง 38 รางวัล