ระหว่างสมาร์ทโฟน กับ แท็บเล็ตคุณใช้เวลาอยู่กับอะไรมากกว่ากัน?

วันนี้มีสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลสำรวจและสรุปลงในเว็บไซต์ FLURRY เกี่ยวกับการใช้งานบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ซึ่งเชื่อว่าหลายท่านคงมี 2 อย่างนี้อยู่กับตัวหรืออยู่ในบ้านแน่ๆ มาดูกันว่าภาพรวมการใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเป็นอย่างไร?

Image

จากภาพด้านบนนี้จะเห็นได้ว่า มีการใช้สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ในช่วงแต่ละวัยแตกต่างกัน โดยวัย 13-17 ปีนี้สูสีมากแตกต่าง
แค่เปอร์เซ็นต์เดียว แต่ที่ชัดเจนคือ วัย 18-24 ปี และวัย 25-34 ปี มีการใช้งานสมาร์ทโฟนมากกว่าแท็บเล็ต จากนั้นในวัย 35-55
ปีขึ้นไป มีการใช้แท็บเล็ตมากกว่าสมาร์ทโฟน โดยคนใช้สมาร์ทโฟน ค่าเฉลี่ย อยู่ในวัย 30 ปี ส่วน คนใช้แท็บเล็ต ค่าเฉลี่ยอยู่
ในวัย 34 ปี

Advertisements

Image

หากแยกเป็นเพศ จะพบว่า ผู้ชายมีการใช้สมาร์ทโฟนมากกว่าผู้หญิง อยู่ที่ 56% ต่อ 44% ในขณะที่แท็บเล็ตนั้นสูสีมาก โดยผู้ชาย
ใช้แท็บเล็ตมากกว่าผู้หญิงอยู่ที่ 51% ต่อ 49 %

Image

ส่วนช่วงเวลาการใช้งานโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต นั้น จากกราฟจะพบว่า ช่วงเวลาทำงานประมาณ 8.00-17.20น.
มีการใช้งานสมาร์ทโฟนมากกว่าแท็บเล็ต แต่ในช่วงกลางคืน ตั้งแต่ 18.00-23.00 มีการใช้งานแท็บเล็ตมากกว่าสมาร์ทโฟน โดย
เฉพาะช่วงเวลา PrimeTime ซึ่งปกติเป็นช่วงเวลาแห่งการดูทีวี แต่แท็บเล็ตนี้มีการใช้งานสูงมากๆ

Image

ถ้าหากแบ่งว่าใช้สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตใช้งานด้านอะไรมากที่สุด ผลปรากฏว่า

    – สมาร์ทโฟนมีการใช้งานเล่นเกมมากที่สุดถึง 39% อันดับ 2 คือ Social Network 24% และอันดับ 3 คือใช้งาน Utilities อยู่ที่ 17%
    – ส่วนแท็บเล็ตมีการใช้งานในการเล่นเกมมากที่สุดเช่นเดียวกับสมาร์ทโฟน แต่ทำเปอร์เซ็นต์สูงกว่ามาก อยู่ที่ 67% รองลงมาคือ Social Network 10% อันดับ 3 ใช้งานเพื่อความบันเทิงดูหนังฟังเพลง อยู่ที่ 9%

Image

ถ้าหากเทียบระยะการใช้งานเล่นแอพบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในแต่ละสัปดาห์จะพบว่า สมาร์ทโฟนจะใช้งานเยอะกว่าแท็บเล็ต แต่ช่วงเวลาสั้นๆ ต่อนาที แท็บเล็ตกลับมีการใช้งานแอพเยอะกว่าสมาร์ทโฟน

แล้วสำหรับคุณ คุณใช้เวลาอยู่กับสิ่งไหนมากกว่ากัน ? ระหว่าง สมาร์ทโฟน กับ แท็บเล็ต ?

ที่มา : it24hrs

Leave a Reply