แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล (Chat & Charity) สติ๊กเกอร์ LINE ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพฯ รายได้สนับสนุนสภากาชาดไทย

chat-and-charity

สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ให้สภากาชาดไทยและบริษัท LINE ทำสติ๊กเกอร์ชุด แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล (Chat & Charity) พร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้จนถึง 3 มีนาคม 2558 โดยรายได้ทั้งหมดมอบให้กับสภากาชาดไทย เพื่อร่วมก่อสร้างศูนย์พยาบาลรวมฯรพ.สมเด็จฯณ ศรีราชา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สภากาชาดไทยร่วมกับบริษัทไลน์ เผยแพร่ภาพฝีพระหัตถ์ในลักษณะสติ๊กเกอร์เพื่อให้ประชาชนดาวน์โหลด และเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการจัดทำสติ๊กเกอร์ด้วยฝีพระหัตถ์ โดยรายได้ทั้งหมดบริษัท LINE ไม่ได้หักค่าใช้จ่ายให้กับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

Advertisements

ผู้ที่สนใจร่วมทำบุญสามารถดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล (Chat & Charity) ผ่านทางแอพฯ LINE บน iOS และ Android ในราคา 50 Coin หรือประมาณ 30 บาท ไทย โดยสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 3 มีนาคม 2558

ที่มา – WhatPhone

Leave a Reply