Samsung จับมือกองทัพเกาหลีใต้ ฝึกทหารเป็น … “Software Engineer”

จากความต้องการของ Samsung ที่จะพัฒนาด้านซอฟท์แวร์ขนานใหญ่ ทำให้เกิดโครงการเก๋ๆ ระหว่าง Samsung กับกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ ในการคัดเลือกทหาร(เกณฑ์) จำนวน 100 คน ที่มีความสามารถด้าน โปรแกรมมิ่ง / ซอฟท์แวร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าฝึกงานระยะเวลา 4 เดือนเต็ม โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายจาก Samsung จะได้รับการบรรจุเป็นวิศวกรซอฟท์แวร์ (Software Engineer) ทันทีหลังปลดประจำการแล้ว ทั้งนี้ไม่มีข้อมูลว่า Samsung จะรับเข้าทำงานจริงๆ กี่คน รวมถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกด้วย

SPAIN-TELECOM-MOBILE-WORLD-CONGRESS

โดยโฆษกของกระทรวง ยืนยันว่าจะขยายไปยังบริษัทอื่นๆ ในอนาคต หากผลการร่วมมือกับ Samsung เป็นไปได้ด้วยดี

Advertisements
ที่มา : Wall Street Journal

Leave a Reply