Samsung Galaxy S7 อาจมีราคาถูกลง 10% จากรุ่นที่แล้ว

Samsung-Galaxy-S6-edge-8

Samsung Galaxy S6 ได้มีการเปลี่ยนวัสดุหลักเป็นกระจกและโลหะ ส่งผลให้มีราคาศุงขึ้นกว่า Samsung Galaxy S5 และจากรายงานของ Weibo ได้รายงานว่า สมาร์ทโฟนแฟล็กชิปรุ่นต่อไปของ Samsung จะมีราคาถูกลง 10% จาก Samsung Galaxy S6 เป็นการสนับสนุนยอดขายให้ดีขึ้น

Samsung Galaxy S7 อาจมีราคาถูกลง 10% เมื่อเทียบกับ Samsung Galaxy S6

Kwon Oh-Hyun รองประธานกรรมการของ Samsung ได้กล่าวว่า ตลาดสมาร์ทโฟนตอนนี้เริ่มซบเซา และทาง Samsung ต้องยอมรับในจุดนี้เพื่อการอยู่รอดในธุรกิจนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการยืนยันว่าแฟล็กชิปรุ่นต่อไปอย่าง Samsung Galaxy S7 นั้นจะมีราคาที่ถูกลงจริง

Advertisements

ที่มา – sammobile

Leave a Reply