Samsung แต่งตั้งคุณ เฉลิมพงษ์ ดรงค์สุวรรณ ดำรงตำแหน่งรองประธาน ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า

นายเฉลิมพงษ์ ดรงค์สุวรรณ

Samsung ประกาศแต่งตั้ง นายเฉลิมพงษ์ ดรงค์สุวรรณ ขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่กลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าใน ตำแหน่งรองประธาน ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป มีภารกิจหลักในการรับผิดชอบส่วนการบริหารและวางแผนกลยุทธ์ให้แก่ ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและธุรกิจภาพและเสียงของซัมซุง เพื่อสานต่อการเป็นผู้นำตลาดอันดับหนึ่งในประเทศไทยและสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

Samsung แต่งตั้ง เฉลิมพงษ์ ดรงค์สุวรรณ ดำรงตำแหน่งรองประธาน ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า

นำทัพธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า เดินหน้าตอกย้ำตำแหน่งผู้นำธุรกิจและนวัตกรรรมอันดับหนึ่ง

Samsung นายเฉลิมพงษ์ ดรงค์สุวรรณ

นายเฉลิมพงษ์ ดรงค์สุวรรณ เป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้ามานานกว่า 20 ปี โดยนายเฉลิมพงษ์ เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2560 มีภารกิจหลักในการสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่าง โดยมีหน้าที่ดูแลหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการขาย การตลาด การบริหารผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการบริหารด้านลูกค้าสัมพันธ์และช่องทางจำหน่ายสินค้า และก่อนหน้านี้ นายเฉลิมพงษ์ ยังได้รับเลือกเป็นหนึ่งในคนไทยเพียงไม่กี่คนในบริษัทฯ ให้รับผิดชอบดูแลและบริหารธุรกิจในต่างประเทศ ทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและในโซนยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการนำทีมไปสู่ความสำเร็จ ทำให้คุณเฉลิมพงษ์สามารถผลักดันให้ บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ยืนหยัดอยู่ในฐานะผู้นำธุรกิจไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่าง

Advertisements

คุณเฉลิมพงษ์ เข้าดำรงตำแหน่ง รองประธาน ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พศ. 2561 เป็นต้นไป โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนการบริหารและวางแผนกลยุทธ์ให้แก่
ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและธุรกิจภาพและเสียงของซัมซุง เพื่อสานต่อการเป็นผู้นำตลาดอันดับหนึ่งในประเทศไทยและสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

Samsung นายเฉลิมพงษ์ ดรงค์สุวรรณ

คุณเฉลิมพงษ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท    ด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยพอร์ตแลนด์ มลรัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานในแวดวงอุตสาหกรรมคอนซูมเมอร์อิเล็คทรอนิคส์ ประกอบกับรางวัลประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ อาทิ รางวัลระดับโลกจาก บริษัท ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน และ รางวัล ‘Thailand’s Most Admired Brand’ จากนิตยสาร Brand Age  ในฐานะแบรนด์หมวดสินค้าหลอดไฟที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดจากผู้บริโภคทั่วประเทศ ต่อเนื่องถึง 18 ปี คุณเฉลิมพงษ์ พร้อมปฏิบัติภารกิจใหม่ที่สำคัญอีกครั้งที่ซัมซุง เพื่อสานปณิธานในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอันล้ำหน้าที่จะสร้างความสะดวกสบายให้กับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน และตอกย้ำตำแหน่งผู้นำในธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าของซัมซุงต่อไป

 

Leave a Reply