Samsung จดทะเบียนการค้าชื่อ Bixby และ Kestra สำหรับระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ

ตอนนี้ Samsung เตรียมพร้อมเต็มที่กับการพัฒนาระบบเลขาส่วนตัว หรือผู้ช่วยอัจฉริยะบน Galaxy S8 ล่าสุดได้ทำการจดทะเบียนทางการค้าชื่อ Bixby และ Kestra ในเกาหลีใต้ และยุโรป คาดว่าความแตกต่างระหว่าง 2 ชื่อนี้คือเพศของเลขาอัจฉริยะนั่นเอง

แม้ว่าโดยปกติแล้วการจดทะเบียนทางการค้าไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าจะต้องมีผลิตภัณฑ์ชื่อนั้นๆ ออกมาจริงๆ แต่เมื่อพิจารณาดีๆ การจดทะเบียนชื่อ Bixby และ Kestra นั้นก็สอดคล้องกับข่าวลือก่อนหน้าที่ว่า Samsung จะทำเลขาอัจฉริยะชื่อนี้จริงๆ

Advertisements

samsung bixby kestra trademark applications

ในการจดทะเบียนสิทธิบัตรนั้นทาง Samsung ได้จัดหมวดหมู่การจดว่าเป็น Interactive Computer Software (ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ตอบสนองกับผู้ใช้งานได้), Speech Recognition Software (ซอฟท์แวร์รู้จำเสียงพูด) และ Computer Software for Enabling Hands-free use of a mobile phone through voice recognition (ระบบสั่งการด้วยเสียงบนโทรศัพท์มือถือที่ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องใช้มือสัมผัสหน้าจอ)

นอกจากจดทะเบียนทางการค้าแล้ว ทาง Samsung ยังจดชื่อ Bixby หลายรูปแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น Bix-bee, Bix:)by, Bix:)bee, Bix-by และอีกมากตามที่เห็นในภาพ นอกจากนี้ในอนาคตอาจจะมี Bixby Pay สั่งการจ่ายเงินผ่านเสียงอีกด้วย

ข้อมูลจากAndroid Authority

Leave a Reply