Reserve the epic Samsung ชวนไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์นำกล้องเก่ามาแลกซื้อ The new Galaxy ราคา 21 บาท และรับเครื่องเป็นกลุ่มแรกของโลก

The New Galaxy

เตรียมพบ…กล้องสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดใน Galaxy วันนี้ Samsung ชวนไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์นำกล้องเก่ามาแลกซื้อ The new Galaxy ราคา 21.- และรับเครื่องเป็นกลุ่มแรกของโลก

รายละเอียดโปรโมชั่น Reserve the epic สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน รับ The new Galaxy กลุ่มแรกของโลก!

The New Galaxy

โปรโมชั่น 100 คนแรก (สำหรับลูกค้าเก่าสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy รุ่นใดก็ได้) สิทธิพิเศษ 3 ต่อ:

Advertisements
 1. รับ The new Galaxy กลุ่มแรกของโลก
 2. สิทธิ์นำกล้องเก่ามาแลกซื้อ The new Galaxy ราคา 21.-*
 3. Samsung Care+ 1 ปี มูลค่า 2,939.- 

Exclusive registration 5 ม.ค. 64 – 14 ม.ค. 64

*กล้องดิจิตอลเก่าพร้อมเลนส์ที่ใช้งานได้ เฉพาะลูกค้าเก่าสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy 100 คนแรก นำโค้ดมาซื้อที่ samsung.com เฉพาะรุ่นที่กำหนด

โปรโมชั่น 1,000 คนแรก (สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนใดก็ได้ และไม่ได้ใช้สิทธิ์นำกล้องเก่ามาแลกซื้อ)

 1. รับ The new Galaxy กลุ่มแรกของโลก
 2. รับโปรโมชั่นเดียวกับ Pre-order
 3. Samsung Care+ 1 ปี มูลค่า 2,939.- 

Exclusive registration 5 ม.ค. 64 – 14 ม.ค. 64

ใครสนใจ รีบไปลงทะเบียน 5 ม.ค. 64 – 14 ม.ค. 64 ที่ https://reservation.thsamsungcampaign.com
#Reservetheepic #ThenewGalaxy

วิธีลงทะเบียนและใช้สิทธิ

เงื่อนไขของกล้องดิจิตอลเก่าที่สามารถนำมาใช้สิทธิ์แลกซื้อได้

 • กล้องที่นำมาแลกซื้อจะเป็นกล้องดิจิตอลพร้อมเลนส์ ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ สามารถบันทึกภาพหรือวิดีโอได้ (ลูกค้าต้องเตรียมกล้องให้อยู่ในสภาพเปิดติดและทดสอบการใช้งานได้ โดยแนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่มาอย่างน้อย 30%)
 • ประเภทกล้องที่ร่วมรายการ ได้แก่ กล้อง DSLR, กล้อง DSLR-Like, กล้องมิเรอร์เลส, กล้องคอมแพค , กล้องแอคชั่น คาเมรา
 • ตัวอย่างประเภทกล้องที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ กล้องฟิล์ม, กล้องอินสแตนท์, กล้องโพลารอยด์, กล้องวงจรปิด, กล้องหน้ารถ, กล้องของเล่น, สมาร์ทโฟน เป็นต้น
 • รายละเอียดอื่นๆที่ไม่ระบุอยู่ในเงื่อนไข จะถูกตัดสินจากตัวแทนของบริษัท โดยคำตัดสินถือเป็นที่สุด

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. ลูกค้าต้องลงทะเบียนแสดงความสนใจจะซื้อสินค้า ระหว่างวันที่ 5 ม.ค. 2564 เวลา 10.00 น. – 14 ม.ค. 2564 เวลา 18.00 น. ผ่านทางเว็บไซต์ https://reservation.thsamsungcampaign.com เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยจะได้รับโค้ดผ่านทางอีเมลเพื่อยืนยันการทำรายการ โดยจำกัดสิทธิ์การลงทะเบียน 1 อีเมลต่อ 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัตรประชาชนเท่านั้น
 2. ลูกค้าต้องนำโค้ดจากการลงทะเบียนมาซื้อสินค้าล่วงหน้า (เครื่องเปล่า เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ) เพื่อรับเครื่องเป็นกลุ่มแรกและสิทธิพิเศษอื่น ที่ samsung.com ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. 2564 เวลา 10.00 น. – 28 ม.ค. 2564 เวลา 23.59 น. ซึ่งรุ่นที่ร่วมรายการจะประกาศให้ทราบในภายหลังผ่านทางเว็บไซต์ https://reservation.thsamsungcampaign.com
 3. ลูกค้า 100 ลำดับแรกซึ่งเป็นลูกค้าเก่าสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy รุ่นใดก็ได้และใช้โค้ดทำรายการซื้อ The New Galaxy รุ่นที่กำหนดล่วงหน้าเสร็จสิ้น จะได้รับสิทธิ์นำกล้องดิจิตอลเก่ามาแลกซื้อ ในราคา 21 บาทและรับเพิ่ม Samsung Care+ 1 ปี มูลค่า 2,939 บาท ซึ่งบริษัทฯ จะเริ่มจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 2564 และ Samsung Care+ จะเริ่มนับระยะเวลาให้บริการในวันแรกที่สินค้าส่งถึงผู้รับ
 4. ลูกค้า 1,000 คนแรกที่ซื้อ The new Galaxy ล่วงหน้าเสร็จสิ้น (ซึ่งไม่ได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้ใช้สิทธิ์นำกล้องเก่ามาแลกซื้อ) จะได้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น Pre-order และรับเพิ่ม Samsung Care+ 1 ปี มูลค่า 2,939 บาท ซึ่งบริษัทฯ จะเริ่มจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 2564 และ Samsung Care+ จะเริ่มนับระยะเวลาให้บริการในวันแรกที่สินค้าส่งถึงผู้รับ
 5. ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์แลกซื้อสินค้า จะต้องแสดงบัตรประชาชนที่ไม่หมดอายุ พร้อมสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy รุ่นใดก็ได้ และส่งมอบกล้องดิจิตอลตามเงื่อนไขให้แก่พนักงานของบริษัท โดยผู้ที่ลงทะเบียนรับโค้ดและซื้อสินค้า จะต้องเป็นผู้รับเครื่องเองเท่านั้น บริษัทจะติดต่อเพื่อยืนยันวันที่จะนำสินค้าไปส่ง หากไม่สามารถติดต่อลูกค้าเพื่อนัดเวลาส่งของได้ภายใน 3 วัน นับจากการติดต่อครั้งแรกจะถือว่าผู้ซื้อสละสิทธิ์ในการซื้อ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี
 6. สินค้าแต่ละรุ่น สีและความจุ มีจำนวนจำกัด
 7. จำกัดสิทธิ์การซื้อ 1 โค้ดต่อการซื้อสินค้า 1 ชิ้นต่อลูกค้า 1 ท่านต่อ 1 ที่อยู่ในการรับสินค้าเท่านั้น โดยชื่อของผู้ซื้อสินค้า จะต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนรับโค้ดที่นำมาใช้ สำหรับลูกค้า 100 ลำดับแรก ชื่อของผู้ซื้อสินค้าและผู้รับสินค้าจะต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนรับโค้ดด้วย
 8. หากลูกค้าไม่นำโค้ดมาซื้อสินค้าภายในเวลาที่กำหนด มีความผิดพลาดในการลงทะเบียน เตรียมกล้องดิจิตอลและเอกสารยืนยันการใช้สิทธิ์ไม่ครบถ้วนในวันที่ทางบริษัทฯไปส่งของ ทำผิดเงื่อนไข หรือตรวจพบว่ามีการทุจริต ทางบริษัทฯ จะถือว่าผู้ซื้อสละสิทธิ์ในการซื้อ และบริษัทจะดำเนินการคืนเงินแก่ลูกค้า ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี
 9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนกล้องดิจิตอลเก่าที่ลูกค้านำมาแลกทุกกรณี
 10. สิทธิ์ในการรับสินค้าในกิจกรรมนี้และตามโปรโมชั่น Pre-order ไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงิน สิ่งของหรือรางวัลอื่นได้
 11. พนักงานของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (บริษัทฯ) และพนักงานของร้านคู่ค้าไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้
 12. เมื่อท่านทำการลงทะเบียนรับสิทธิ์ ถือว่าท่านเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของกิจกรรม Reserve the epic
 13. สามารถดูรายละเอียด Samsung Care+ ได้ที่ https://www.samsung.com/th/offer/samsung-care-plus/
 14. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรโมชั่น ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทรฟรี 1800-29-3232 (สำหรับโทรศัพท์บ้านเท่านั้น) หรือโทร 1282 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Leave a Reply