Author
StLucia

[Review] Samsung Galaxy Note 8 การกลับมาของสมุดโน้ตเล่มที่แปดจากซัมซุง

สมุดโน้ตจากซัมซุงที่หายไปนาน ในที่สุดก็หวนกลับมาแล้วกับ Samsung Galaxy Note 8 ซึ่งผู้ใช้สมาร์ทโฟนตระกูล Note หลายๆคนก็ตั้งตารอคอยการกลับมา และจากการทดลองใช้สมุดเล่มที่แปดของซัมซุงเล่มนี้บอกเลยว่า ถ้าคุณได้ลองใช้แล้วจะวางไม่ลงเลยล่ะ