Android 5.1.1 Lollipop สำหรับ Galaxy S6 และ S6 edge เริ่มทยอยอัพเกรดในฝรั่งเศสแล้ว

Android-5.1.1-Lollipop-Galaxy-S6-1

ผู้ใช้งาน Samsung Galaxy S6 และ Samsung Galaxy S6 edge ในประเทศฝรั่งเศสได้รับการอัพเกรดเป็น Android 5.1.1 Lollipop แล้ว โดยจะมีขนาดไฟล์ประมาณ 623MB และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก แต่มีการปรับปรุงด้านการใช้งานให้ดีขึ้น และปรับปรุงการใช้งานกล้องให้ดีขึ้นด้วย

แต่ยังมีข้อเสียอยู่ก็คือ การจัดการ RAM ยังทำได้ไม่ดี เวลาปกติจะใช้ RAM ประมาณ 58% แต่เมื่อมีการใช้งานบางอย่าง มีการใช้งาน RAM ถึง 80% ตรงจุดนี้ต้องรอทาง Samsung ออกเวอร์ชั่นอัพเดทออกมาแก้ไขอีกครั้ง

Advertisements

Screenshot_2015-06-22-07-13-50-576x1024

Screenshot_2015-06-22-07-17-41-1024x576

 

Source: SamMobile

 

Leave a Reply