UAProf

Samsung Galaxy S6 หน้าจอจะมีความละเอียด Quad HD

ข่าวคราวเรือธงรุ่นใหม่ Samsung Galaxy S6 เริ่มทยอยหลุดออกมาเรื่อยๆ ล่าสุดก็มีการพูดถึงความละเอียดหน้าจอของรุ่นนี้กันแล้วว่าจะมีความละอียด Quad HD