Theme Store

ธีมสำหรับ Samsung Galaxy S6 และ S6 edge ถูกดาวน์โหลดไปแล้วกว่า 6 ล้านครั้ง

Galaxy S6 และ S6 edge นั้นมาพร้อมกับธีมที่มีให้เลือกดาวน์โหลดเพิ่มเติมใน Theme Store ของทั้ง 2 รุ่นนี้ จากรายงานล่าสุดมีการดาวน์โหลดไปแล้วกว่า 6 ล้านครั้ง