The Future

ซัมซุงฉลองครบรอบปีที่ 10 ของสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy รุ่นแฟลกชิป ปล่อยแคมเปญ “The Future” ตอกย้ำภาพผู้นำนวัตกรรม

ในโอกาสครบรอบปีที่ 10 ของสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy รุ่นแฟลกชิป ด้วยการปล่อยแคมเปญ “The Future” ชูแนวคิด “เราสร้างนวัตกรรม คุณสร้างอนาคต”