Smart bracelet

ซัมซุงได้รับการอนุมัติจดสิทธิบัตรสำหรับ Smart bracelet ที่มาพร้อมจอแบบยืดหยุ่นแล้ว!

ซัมซุงได้รับการอนุมัติให้จดสิทธิบัตรจากสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าของสหรัฐฯ สำหรับ Smart bracelet ที่มีจอแสดงผลแบบยืดหยุ่นได้แล้ว