slowmotion

มาแล้ว!! วีดีโอ Slowmotion 240fps จาก Samsung Galaxy S7 edge เนียนจัด ชัดจริง ไม่อิงตัวช่วย

ว่ากันด้วยเรื่องของการถ่ายวิดีโอแบบ Slowmotion ด้วยกล้องจากสมาร์ทโฟนในปัจจุบันนั้นถือเป็นเรื่องปกติที่ใครก็สามารถทำได้ในมือถือระดับท๊อปๆหรือ ระดับกลางๆหลายรุ่น