Screen Filter

แอพ Screen Filter แอพที่ช่วยถนอมสายตาในการใช้งานในสภาพแสงที่น้อย

ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่มักจะหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเล่นตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดๆก็ตาม ซึ่งจอภาพนั้นมีความสว่างไม่ว่าจะปรับให้สว่างมากหรือน้อยก็ตาม โดยเฉพาะเวลาที่เราเล่นในแสงน้อยหรือช่วงเวลากลางคืน เมื่อเราปรับจอภาพให้สว่างน้อยสุดแล้ว พบว่าจอนั้นก็ยังคงสว่างอยู่เหมือนเดิม ทำให้สายตาของเรานั้นอาจจะเสียได้