Samsung Smart Academy

Samsung Smart Academy เปิดสอนการใช้งาน Samsung Galaxy S7 และ S7 edge ฟรีๆ สำหรับผู้ใช้มือใหม่

Samsung Smart Academy เปิดสอนการใช้งานผู้ใช้งานมือใหม่ไม่ว่าจะเป็น Galaxy S7/S7 edge,Galaxy A5 หรือ Note 5 สามารถสมัครขอรับการอบรมได้ฟรีๆเลยค่ะ

Smart Academy Note 5 Workshop สัมผัสและเทรนการใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อ

Samsung ได้จัด Smart Academy Note 5 Workshop ให้ผู้ที่สนใจ Samsung Galaxy Note 5 ได้มาลองสัมผัสและเทรนการใช้งานให้ได้เต็มประสิทธิภาพก่อนการตัดสินใจซื้อ