samsung galaxy tab 8.4

AIS จัดโปรลดราคา Samsung Galaxy Tab S, Galaxy S5 เมื่อซื้อผ่าน Online Store ด่วน 2วันเท่านั้น

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ค่าย AIS ได้จัดโปรลดราคา Samsung Galaxy K zoom ไป 2,000บาท ก่อนหน้านี้ เรียกได้ว่าหลายคนให้ความสนใจค่อนข้างมากเลยทีเดียว