samsung galaxy s5 neo

หลุด!! หลายเลขรุ่นตัวใหม่ SM-G800F หรือว่านี้จะเป็น Samsung Galaxy S5 Neo

หลุดหมายเลขรุ่นใหม่อีกแล้ว โดยใช้ชื่อรุ่นว่า “SM-G800F” ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดที่ถูกส่งไปยังประเทศอินเดีย เมื่อไม่นานมานี้ โดยปรากฏบนเว็บไซต์ Zauba