Samsung Galaxy Note FanFest

ซัมซุงชวนแฟนโน้ตกระทบไหล่ ฟิล์ม-ธนภัทร ในงาน Galaxy Note FanFest วันที่ 22 ก.ย. นี้

Samsung ชวนแฟนโน้ตกระทบไหล่ ฟิล์ม-ธนภัทร และพบกิจกรรมเวิร์คชอปจากบรรดาศิลปินรุ่นใหม่ ในงาน Galaxy Note FanFest วันที่ 22 – 23 กันยายน 2561