Samsung Galaxy J5 Version 2

เปิดราคา Samsung Galaxy J5 และ Galaxy J7 Version 2 อยู่ที่ 7,900 และ 8,900 บาท เริ่มขาย 1 มิ.ย. นี้

เปิดราคาวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับ Samsung Galaxy J5 Version 2 ราคา 7,900 บาท และ Samsung Galaxy J7 Version 2 ราคา 8,900 บาท โดยจะวางจำหน่ายในประเทศไทยวันที่ 1 มิถุนายนที่จะถึงนี้