Samsung Galaxy 10k 2018

ซัมซุงจัดงานวิ่งสุดยิ่งใหญ่ “ Samsung Galaxy 10K 2018 ” แข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย

Samsung Galaxy 10K Thailand Championship 2018 งานวิ่งแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย สนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพดีและการเอาชนะใจตัวเองผ่านเส้นทาง 10 กิโลเมตร