Samsung foldable dual screen

ซัมซุงยื่นจดสิทธิบัตร Foldable Dual Screen มือถือจอคู่แบบพับที่เน้นการเล่นเกมโดยเฉพาะ

สำหรับสิทธิบัตร Foldable Dual Screen ของซัมซุงนี้เผยถึงสิ่งที่วิศวกรของบริษัทเชื่อว่าอาจเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเกี่ยวกับโทรศัพท์แบบพับจอได้