S Band

หลุดรายละเอียด Samsung S Band สำหรับ Galaxy S5 ถูกคอคนรักสุขภาพ

S Band ถูกนำเสนอครั้งแรกตอนเปิดตัว Galaxy S4 แต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง สุดท้ายกลับไม่มีวางจำหน่ายครับ อย่างไรก็ดี Samsung นำ S Band กลับมาอีกครั้งบน Galaxy S5 พร้อมความสามารถเหนือชั้นกว่าเดิม จากสไลด์นำเสนอผลิตภัณฑ์ มีทั้งแจ้งเตือนสายเข้า – ข้อความ, แจ้งเตือนเมื่อ Device อยู่ห่างจากตัว,