Press Con

ภาพบรรยากาศงานเปิดตัว Samsung Galaxy S5 อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

ได้ฤกษ์เปิดตัวอย่างเป็นทางการ 4 เมษายน 2557 สำหรับ Sumsung Galaxy S5 นิยามใหม่ของสุดยอดนวัตกรรมที่ตอบโจทย์อย่างตรงจุด ภายใต้ชื่องาน “AIS 3G together with Samsung Galaxy S5”