Pantip

พันทิพย์ร่วมกับซัมซุงจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายที่ชื่อว่า Galaxy S7 Photo Contest ชิงเงินรางวัลกว่า 150,000 บาท !!!

ใครที่ชื่นชอบการถ่ายภาพเราขอเชิญมาเข้าร่วมประกวดถ่ายภาพในกิจกรรม Galaxy S7 Photo Contest ชิงเงินรางวัลกว่า 150,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง15 มีนาคมนี้