Palm Selfie

Samsung Galaxy A5 เครื่องเดียว ครบทุกโหมด Selfie

Samsung Galaxy A5 ไม่ใช่มีจุดเด่นเพียงแค่วัสดุตัวเครื่องโลหะทั้งหมดเท่านั้น การใช้งานทั่วไปรุ่นนี้ก็รองรับครบเครื่อง รวมไปถึงการถ่ายรูป Selfie ด้วย