P3100

Samsung Galaxy Tab2 7.0″ เริ่มได้รับการอัพเดตเป็น 4.2.2 Jelly Bean ในบางประเทศ

ตอนนี้ทาง Samsung ได้เริ่มปล่อย Android v4.2.2 สำหรับรุ่น Samsung Galaxy Tab 2 7.0″ GT-3100 บ้างแล้วในต่างประเทศ ส่วนประเทศไทยนั้นคงต้องรอให้ทาง SamsungThailand ประกาศก่อนอีกทีครับ การเปลี่ยนแปลงในการอัพเดตเป็น Jelly Bean 4.2.2 ของรุ่น GT-3100(Tab 2