open developer options

Tips & Tricks เปิดโหมด Developer options เพื่อเร่งการทำงาน GPU ให้ใช้งานได้ไหลลื่นขึ้นกันเถอะ

กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับ สำหรับทริปดีในการใช้งาน ซึ่งหลายคนเวลาซื้อสมาร์ทโฟนมาใช้ก็ต้องคาดหวังกันว่า มือถือของตนเองนั้น ใช้งานได้ลื่นไหล